Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 22nd, 2018

Cảm ơn huynh Nguyen Manh Nghia tặng con Zippo, hứa từ cuối năm trước mà mãi bây giờ mới chịu lấy, cũng do nghe mấy tên dân chơi nổ ghê quá ưa thử phát cho biết. Có câu “Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân”, bọn nớ xài xể đồ hao lắm, còn em này may mắn rơi vào tay kẻ không sành chơi mà cũng không hút thuốc chiên nghịp nên hy vọng tuổi thọ chắc chắn sẽ bền hehe.

Hàng này để nhà trưng không dại gì mang đi đâu, biết cái tính đoảng trừ thứ gì dính lủng lẳng trong người còn không mất tiệt.

Quà tặng miễn xin!!!

Read Full Post »